top of page

איך לעזור לילד לפתח זהות עצמית.


רצוי לעזור לילד לפתח את זהותו העצמית והייחודית על ידי שמירה על פרטיותו. כל אחד היה רוצה מקום קטן ופרטי משלו בבית, וניתן לעשות זאת כך: לארגן בבית לכל ילד מגרה או מדף שבו יש את הדברים האישיים שלו אפשר לשים שם גם משחקים שמראש מחליט שאינו רוצה לחלוק אותם. חשוב לכבד את חפציו האישיים של הילד, אך עם זאת, ניתן להציע לו לחלוק אותם עם אחיו, ללמוד להחליף אחד עם המשחק של השני זו מיומנות חיים חשובה מאוד שתוכלו להקנות לו. השאירו לילד את הזכות לסרב לחלוק או להחליף עם אחיו, חשוב שיחלוק מרצונו ולא ככפיה, על מנת ששיתוף בחפציו יתקשר עם חוויה חיובית שיש לו שליטה עליה ולא מאיימת עבורו, מתוך ידיעה והבנה שזה לגיטימי ובסדר. ברגע שירצה שיחלקו עמו משהו שאינו שלו חשוב לעודד ולאמן אותו לתת משהו אחר בתמורה, משהו ששייך לו שמוכן לחלוק.

שלחו לי הודעה בכל פעם שרוית מפרסמת מאמר עם מידע חשוב לגידול ילדים מאושרים

מאמרים נוספים רלוונטים
bottom of page