top of page

על הקשיים החברתיים של ילדים מחוננים

אגם בת ה-9, היא ילדה מחוננת שמאוד מתקשה לרכוש חברים.

"אני רוצה להספיק להחזיק את כל בעלי-החיים שיש בחדר..כך שעד סוף השנה הם יהיו חברים שלי ויאהבו אותי". שתפה במפגש הראשון שלנו במסגרת הטיפול הרגשי עם בעלי-החיים. ובכך העלתה דרך בעלי-החיים את בעיית הקושי החברתי בפני הקבוצה. אגם, מאוד רצתה שכל החיות יאהבו אותה, אבל נראה שלא ידעה כיצד לעשות זאת בצורה נעימה, שאינה פוגעת בהם וגורמת להם להתרחק ממנה, בדיוק כפי שקורה לה בחייה עם בני גילה. בקבוצה, בלט רצונה "לנהל" את חברי הקבוצה, היא נוטה להטיח ביקורת על דבריהם, מתקשה להאזין לדבריהם ונראית חסרת סבלנות. אגם, מתנסחת בצורה מורכבת מידי עבור ילדים בני גילה והם מתקשים לתקשר עמה. בשל הביקורת העצמית הגבוהה שלה, היא נוטה לחוש תסכול רב במצבים כאלו.

מסגרת הקבוצה אובחן הקושי שלה לבטא רצונות בצורה מיטבית: איך לבקש בצורה נעימה מחבר דברים,להזמין למשחק, לקחת תורות, לבקש שישתפו אותה, לא להשתלט על הסיטואציה. היכולת האינטלקטואלית-קוגנטיבית בקרב ילדים מחוננים היא כל כך גבוהה, כך שההתפתחות הרגשית והחברתית שלהם נוטה "לדדות מאחור". ולכן ישנם הרבה ילדים מחוננים, שמתמודדים בחברת בני גילם עם הקשיים ליצור קשר תקין, כפי שהתקשתה אגם. לרוב ילדים מחוננים יעדיפו תקשורת עם ילדים בוגרים מגילם ומבוגרים שם חווים תחושת קבלה והצלחה. עם זאת שהקושי הוא טבעי , חשוב לשים לב ולטפל בפגיעה הרגשית שזה יוצר, פגיעה בביטחון והדימוי העצמי, תחושות הכישלון, אכזבה ותסכול בתקשורת עם בני גילם ההתפתחותי, בדימוי העלעיתים לבעיות חברתיות יוצר קשות כמו הצקה,חרם ודחייה חברתית בגלל הפער שנוצר ברמה ההתפתחותית בין הילדים.

דרך האימון במיומנויות חברתיות בקבוצה קטנה, מתווכת, ומכילה , אגם הצליחה לחזק את ביטחונה בהתנסות עם סיטואציות חברתיות שבעבר היוו מקור קושי ואכזבה עבורה. כל מפגש היווה עבודה חוויית הצלחה בניסיון להתאים את צורת התקשורת והמגע הנכון מול חברי הקבוצה, מול מגוון בעלי-החיים השונים, היא ראתה שהיא מסוגלת ומצליחה וזוכה למשוב חיובי ממני ומחברי הקבוצה, וכך בהדרגה החלה לחוש יותר בטוחה בעצמה מול חבריה בכיתה.

שלחו לי הודעה בכל פעם שרוית מפרסמת מאמר עם מידע חשוב לגידול ילדים מאושרים

מאמרים נוספים רלוונטים
bottom of page